ខ្សែរ BelayCord មានសមត្ថភាព Sync ហើយធានាប្រើបានមួយជិវិតទៀតផង[វីដេអូ]

អ្នកប្រាកដជាធ្លាប់ប្រើខ្សែរ  USB ភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នក ពេលនេះមានខ្សែរភ្ជាប់ថ្មីប្រភេទ BelayCords ដែលមានដាក់លក់នៅលើវ៉ិបសាយ  Kickstarter ។ 

BelayCord បានរចនាឡើងដើម្បី បង្កើនទំនុកចិត្តការសាកភ្លើង និងមានសមត្ថភាព Sync ពីឧបករណ៍របស់អ្នកទៀតផង។

BelayCords ផលិតឡើងពីវិត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពខ្ពស់​ ការប្រើប្រាស់មានគុណភាព ធានាថាប្រើមួយជីវិត។ នេះមានន័យថា BelayCords នឹងក្លាយជាខ្សែចុងក្រោយដែលអ្នកនឹងត្រូវតែទិញ។

image

Belaycords មានប្រជាប្រិយភាពបំផុត ហើយមានការលើស្ទួយមិនទាន់មានច្បាប់ប្រឆាំងនោះទេ Belaycords មានផ្នែកខាងក្រៅរុំក្រណាត់មួយដែលរឹងមាំការពារពេលសាកភ្លើង និងជួយរក្សាឱ្យឧបករណ៍របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព។ អ្នកអាចរកទិញវានៅស្តង់របស់ ក្រុមហ៊ុន Apple ប៉ុន្តែវាមិនអាច POP Up បានទេចំពោះ «“Unauthorized devices”»។វីដេអូ៖

 

 

ប្រភព៖ BelayCords

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *