ក្រុម​រាំ Metfone Flash Mobs បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​គ្រប់​ទីកន្លែង​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ

 នៅ​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​ក្រុម​រាំ Flash Mobs បាន​បង្ក​ភាព​ភ្ញាក់ផ្អើល​ស្ទើរ​គ្រប់​ទីកន្លែង​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ហើយ​អ្នក​អាច​ទស្សនាការ​សម្តែង​នេះ​តាមរយៈ Youtube, Facebook និង​បណ្តាញ​សង្គម​នានា​ជាច្រើន​ទៀត។ពេលនេះ​ក្រុម​រាំ FLASH MOBS របស់​ក្រុមហ៊ុន​មិត្ត​ហ្វូ​ន កំពុងតែ​កើតមានឡើង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដោយ​យុវជន​ប្រមាណ​ជាង៣០នាក់ បានបង្ហាញ​ជំនាញ​រាំ​ប្រកបដោយ​ទេពកោសល្យ​ជាមួយនឹង​ចង្វាក់​យ៉ាង ស្រុះគ្នា​តាម​ចង្វាក់ ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​បំផុត។ រាជធានី​ភ្នំពេញ –…