ព័ត៌មាន

កម្មវិធីកំប៉ិកកំប៉ុកលើ iPhone 6 និង iPhone 6 Plus មិនគួររំលង

តាមរយៈពត៌មានផ្លូវការ និងពត៌មានចចាមអារាម គ្រាន់តែឃើញចំណងជើង iPhone 6 និង  iPhone 6 Plus ភ្លាមអ្នកប្រាកដជាតាមដានមិនឱ្យឃ្លាតមួយចំណុចឡើយ។ ពេលនេះ មានពត៌មានថ្មីបង្ហាញពីដំណើរការ និងឧ័កាសដ៏ល្អដែលអ្នកអាចមើលរំលង ហើយច្រានចោលការធានារបស់អ្នក។

image

ទោះជាយ៉ាងណា កម្មវិធី iFixit នឹងមានដំណើរលើស្មាតទូរស័ព្ទសេរ៊ីចុងក្រោយទាំងពីរនេះរបស់ iPhone។ កម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីថ្មីដែលក្រុមហ៊ុន Apple នឹងដាក់សាកល្បងលើ Hardware ថ្មីរបស់ខ្លួន ដើម្បីជាចំណែកបន្ថែមនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីកាន់តែទំនើប និងគួរឱ្យទាក់ទាញ។

image 

កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងការពារការបំផ្លាញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ដោយតម្រូវឱ្យអ្នកចូលទៅកាន់ Tool នេះឱ្យបានទៀងទាត់។ ចុងក្រោយ iFixit ក៏អាចលំអិតពីពត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងស្មាតទូរស័ព្ទរបស់អ្នកផងដែរ ហើយបន្ថែមជាមួយ Tool ពិសេសៗជាច្រើនទៀតដូចជា Pentalobe screws    និង iSlack tool ដែលមានមុខងារជួយសំអាតផ្ទៃខាងមុខ និងលើអេក្រង់ផងដែរ។

image

ប្រភពៈ iPhone 6