ចំណុចខ្លាំងSamsung Galaxy Note 4 លើ iPhone ថ្មី[វីដេអូ]

អ្នកណាមិនដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុន Samsung ជាគូរបដិបក្សពិសេសនឹងគ្នា។ផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីនេះត្រូវបានគេយកទៅសាកល្បងដូចគ្នា។

ថ្មីៗនេះផងដែរ ម៉ូដែលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ម៉ាក​iPhone ថ្មីទាំងពីរម៉ូដែលត្រូវបានគេយកទៅសាកល្បងល្បីថាបត់កោង។​

image

ចុះ Galaxy Note4 របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung វិញគេយកទៅសាកល្បងយ៉ាងមេចដែរ?

image

Galaxy Note4 ពិតជាអស្ចារ្យ និងគួរឱ្យស្ញប់ស្ញែង ព្រោះគេបានយកវាទៅសាកល្បងជាមួយម៉ាស៊ីនសង្កត់ ហើយក្រោយមកទៀតបានប្រើកំលាំមនុស្សមកសាកល្បងបន្ថែមទៀត។ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគេអាចសង្កត់វាបានបីលេខបន្ទាត់ក្រិត តែគ្មានបញ្ហា។នៅពេលគេប្រើកំលាំងមនុស្សវិញ អង្គុយលើផង អង្គុយអ៊ុកផង ក៏គ្មានបញ្ហា៕

 

ចង់ដឹងថាវាខ្លាំងប៉ុនណាសូមមើលវីដេអូខ្លី៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *