នាឡិការ Galaxy Gear 2 និង Galaxy Gear Fit ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត

មួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះ មានការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារស្មាតទូរស័ព្ទជាខ្លាំងប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នាដែរនោះទីផ្សារនាឡិការដៃក៏មានកំណើនកើនឡើងយ៉ាងលឿនផងដែរ។

ក្នុងចំណោមនាឡិការល្បីៗជាច្រើន មាននាឡិការពីដែលគួឱ្យទាក់ទាញ និងបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកប្រើប្រាស់ជាខ្លាំង។នាឡិការទាំងពីនោះគឺ Samsung Gear 2 និង Samsung Gear Fit។

វាជាផលិតផលល្បីទាំងពីររបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលមានរូបរាងរចនាមកមានសភាពម្យ៉ាងម្នាក់។

 

តើម៉ូដែលទាំងពីរមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចទៅ?

ស្មាតនាឡិការ Samsung Galaxy Gear Fit រចនាមកមានរូបរាងភ្លឺស្រឡាង  បំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ ប្រភេទ Super AMOLED display។វាត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ជំនួយលំហាត់ប្រាណ  មាន wallpapers ច្រើនប្រភេទកាន់តែទាក់ទាញ ជាមួយនឹងការភ្ជាប់ពណ៌ background colors ចំរុះពណ៌។អ្នកអាចប្រើវាសម្រាប់ boost អារម្មណ៍របស់អ្នក។

imageimage

 

ផ្ទុយពី Samsung Galaxy Gear Fit មាននាឡិការថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថា Samsung Gear 2 ដែលត្រូវបានគេរចនាមកមានការកំណត់ស្តង់ដារនាឡិការត្រឹមត្រូវ ជាមួយនឹងការបំពាក់បន្ថែមអេក្រង់បង្ហាញប្រភេទ 1.63″ Super AMOLED display.។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់វាបានដើម្បីលំអរសម្រស់ និងបង្កើនភាពទាក់ទាញផ្ទាល់ខ្លួន។

 

 imageimageប្រភព៖Samsung  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *