បន្តផ្លាស់ប្តូរលើ iOS 8 នៅតែបន្ត

ក្រុមហ៊ុន Apple’s បានធ្វើសន្និសិទ្ធកាសែតកាលពីម្សិលមិញ​ដោយលើកឡើងពី កម្មវិធីថ្មី Apple Pay ហើយនឹងត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយ។

កម្មវិធី Apple pay នឹងមានដំណើរការលើ iPhone 6 និង iPhone 6 Plusនៅពេលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 8.1 បានដាក់បង្ហាញ និង iOS 8.1 ដាក់បង្ហាញនៅសប្តាហ៍ក្រោយ។

image

iOS 8.1 នឹងនាំមកនូវជាមួយ  beta version លើ  iCloud Photo Library សម្រាប់ម៉ូដែល  iPhone និង  iPad  iPod Touch។ការធ្វើបែបនេះ វាអាចឱ្យអ្នក  sync រូបភាពទាំងអស់លើឧបករណ៍របស់អ្នក និងអាចឱ្យអ្នកមានលទ្ធភាព  backup រូបភាពទាំងអស់លើ  iCloud Drive

image

 

ពត៌មានលំអិតបន្ថែមលើ iOS 8.1 នឹងមានដាក់បង្ហាញនៅថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងការជួសជុលពិសេសលើ iOS 8

ការដាក់បង្ហាញនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅថ្ងៃទី 20ខែតុលាខាងមុខនេះ។

 

ប្រភព៖ iOS 8.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *