សមត្ថភាពគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយស្មាតនាឡិការរបស់ក្រុមហ៊ុន LG

កាន់តែថ្មី កាន់តែគួរឱ្យទាក់ទាញ និងចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងស្មាតនាឡិការរបស់ក្រុមហ៊ុន LG ម៉ាក G Watch R ។ស្មាតនាឡិការនេះ ត្រូវបានគេបញ្ចូនទៅដាក់លក់នៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះ ហើយក្រុមហ៊ុន LG បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការជាសាកលដើម្បីបង្ហាញស្មាតនាឡិការ LG G Watch…

Continue Reading

ក្រុមហ៊ុន LG បង្កើតប្រព័ន្ធខួរក្បាលថ្មីកាន់តែខ្លាំងជាងមុន

ក្រុមហ៊ុន LG បានប្រកាសប្រព័ន្ធដំណើរការខួរក្បាលថ្មី ប្រភេទ  LG NUCLUN ដែលមានឈ្មោះថា octa core។ octa core បានសង់ឡើងពីប្រព័ន្ធដំណើរការ  quad core(ARM Cortex-A15)ល្បឿន 1.5GHz …

Continue Reading