ក្រុមហ៊ុន HP បញ្ចេញនាឡិការទំនើប និងបង្ហាញតម្លៃ

ក្រុមហ៊ុន HP ជាមួយដៃគូរបានរចនានាឡិការដៃថ្មីមានមុខងារកាន់តែពិសេសជាងមុន។ នាឡិការដៃពិសេសមានមុខងារបង្ហាញ notifications តាមរយៈការភ្ជាប់ Bluetooth

 

image

នាឡិការដៃ MB Chronowing នឹងត្រូវបានដាក់បង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី 07 ខែវិច្ឆិកា។ នាឡិការដៃទំនើប​ មានរាងមាំ មានខ្សែរបីប្រភេទ នីឡុង​ជ័រ និងស្បែក។ វាមានតម្លៃប្រហែល 649 ដុល្លារ។

លក្ខណៈពិសេសរបស់នាឡិការ វាបំពាក់អេក្រង់បង្ហាញប្រភេទ LCD display ប៉ុន្តែមិនអាចថាច់អេក្រង់បានទេ។ នាឡិការនេះមានតួនាទីសំខាន់ៗពិសេសដូចជា៖ ទទួលការហៅចូល ឃើញសារផ្ញើរសារចូល  មើលប្រតិទិន មើលអាកាសធាតុ។

MB Chronowing ជានាឡិការមានសមត្ថភាពអាចប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការ  Android version 4.3  ទូរសព្ទប្រើ iOS របស់ក្រុមហ៊ុន Apple  ។ វាអាចស្ថិតនៅក្រោមទឹកដែលមានសំពាធរហូតដល់ទៅ 5 ATM 50m  165ft

ប្រភព៖HP 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *