ក្រុមហ៊ុន Netflix បាន Update ថ្មី ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS

ក្រុមហ៊ុន Netflix Inc បានកំណត់ចេញជាថ្មីលើកម្មវិធីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS របស់ខ្លួនដែលអាចឱ្យម្ចាស់ស្មាតហ្វូន iPhone 6 Plus របស់ក្រុមហ៊ុន Apple មើលខ្សែភាពយន្ដក្រុមហ៊ុន Netflix Inc និងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ក្នុងកម្រិតបង្ហាញថ្មី 1080 HD។

 

ក្រុមហ៊ុន Netflix Inc ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS លើកម្មវិធី version ថ្មី 7.0 អាចទាញយកបានពីក្រុមហ៊ុន Apple លើ iTunes Store ដោយឥតគិតថ្លៃ និងមានប្រសិទ្ធភាព Support ជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 8 និងបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពសំរាប់ iPhone ទូរស័ព្ទ iPhone 6 និង 6 Plus  ដូច្នេះអ្នកអាចឃើញមាតិកាបន្ថែមទៀត។

បច្ចុប្បន្ននេះ  អ្នកប្រើទូរស័ព្ទ iPhone 6 Plus អាចមើលកម្មវិធីដោយផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន Netflix Inc ស៊េរីដើមដូចជា House of Cards  និង Orange is the New Black

«នៅពេលដែល ក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសថា ទូរស័ព្ទ iPhone 6 និង iPhone 6 Plus បង្ហាញខ្លួនក្នុងខែកញ្ញានោះ ក្រុមហ៊ុន Netflix Inc បានរៀបចំកម្មវិធីឱ្យសាកសមទៅនឹង ទំហំ អេក្រង់ផ្សេងគ្នារបស់ទូរស័ព្ទនេះទៅហើយ។

image

ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមធ្វើការដោយផ្តោតលើទូរស័ព្ទដែលមាន resolution ខ្ពស់ និងប្រកាសផ្លាស់ប្តូរ។ អ្នកនឹងមើលឃើញ ចំណងជើង កាន់តែច្រើននៅលើអេក្រង់ ដើម្បីជ្រើសរូបភាព ទំហំ និងការបង្ហាញកាន់តែពិសេស “។

 

ប្រភព៖ Netflix Inc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *