ទទួលយកការថតរូបកាន់តែអស្ចារ្យជាមួយកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទ lumia 730

លោកអ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទ  lumia 730 ដែលបានផ្តល់នូវកម្រិតនៃចាប់យករូបភាពបានច្បាស់ល្អបំផុត។

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *