ទូរស័ព្ទថ្មីរបស់ Sony នឹងដាក់បង្ហាញក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2105

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Sony បានផលិតទូរស័ព្ទថ្មីៗ អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នោះម៉ូដែលថ្មីមានគុណភាពកាមេរ៉ាកាន់តែពិសេសជាងមុន។ក្រុមហ៊ុន Sony បានបែងចែកការការផលិតទូរស័ព្ទថ្មីបូកផ្សំការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាងមុន។

Xperia Z4 ជាម៉ូដែលទំនើបត្រូវបានគេត្រៀមដាក់បង្ហាញក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2105។ ក្រុមហ៊ុន Sony បានបង្ហាញរូបភាព sensor​ ថ្មីសម្រាប់កាមេរ៉ាប្រភេទ Exmor RS IMX230 មានគុណភាពគួរឱ្យេជឿជាក់បាន។ Xperia Z4 មានលក្ខណៈពិសេសខុសពី Xperia Z3  ស្រលះ។ ក្នុងខែកុម្ភៈ វាមិនយូរពេកទេសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Sony រៀបចំការដាក់បង្ហាញ។ បច្ចេកវិទ្យា IMX230 ត្រូវបានភ្ជាប់បន្ថែមដើម្បីពង្រឹងគុណភាពកាមេរ៉ាឱ្យមានលក្ខណៈពិសេសកាន់តែប្រសើរ។ ក្រុមហ៊ុន Sony បានជ្រើសរើសឆាក International Consumer Electronics Show (CES) 2015 ក្នុងរដ្ឋ Las Vegas សម្រាប់ព្រឹត្តការណ៍ដ៏ពិសេសនេះ។

image

ប្រភព៖Sony 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *