ក្រុមហ៊ុ​ន Intel បញ្ចេញកងដៃមុខងារវិទ្យាសាស្រ្តមានតម្លៃប្រហែលទូរស័ព្ទទំនើប

 image

ក្រុមហ៊ុ​ន Intel បានបង្ហាញកងដៃថ្មីរបស់ពួកគេ Intel MICA ដែលវាបានបង្កប់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់។  Intel MICA មានរូបរាងជាកងដៃដែលមានទំហំធំ និងមានមុខងារសំខាន់ៗជាងផលិតផលដែលបានបង្ហាញខ្លួនមុនៗ។

លក្ខណៈពិសេសដែលមិនគួរមើលរំលង

Intel MICA ជាកងដៃដែលភ្ជាប់ជាមួយ ថ្នាំពណ៌មាន 18K និងបំពាក់ដោយអេក្រង់កញ្ចក់  ដាំត្បូង  មានរាងកោង ថាច់ស្គ្រីន ។កងដៃ  Intel MICA មានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការ view សារ  មើលប្រតិទិន និង alerts ឈ្មោះលេខទំនាក់ទំនង  VIPដោយផ្ទាល់លើនាឡិការដៃរបស់អ្នក។  កងដៃ Intel MICA  ប្រើប្រព័ន្ធដំណើការខួរក្បាល TomTom ដែលអាច alert សម្រាប់ការណាត់ជួបបន្ទាប់របស់អ្នក ។ គ្រប់ notifications ដែលបង្ហាញពី  សាផ្ញើរចូល ប្រតិទិន និងការ Update ផ្សេងៗត្រូវបានបង្ហាញឡើងលើកងដៃពិសេសនេះ។

image 

Intel MICA ជាកងដៃលំអរសម្រស់ ស្មាតឧបករណ៍មានមុខងារពិសេស និងពាក់ហើយមានផាសុខភាព មិនជៈឥទ្ធិពលដល់ស្បែក។ កងដៃពិសេសនេះត្រូវបានគេដាក់លក់ក្នុងតម្លៃប្រហែល 495 ដុល្លារ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *