លើ​វេទិកា IFA 2014 ថ្លែងការពីNokia Lumia

ក្រុមហ៊ុន Microsoftបាន​ទិញ​ក្រុមហ៊ុន Nokia ផ្ដាច់​ដើម្បី​ពង្រីក​ម​ហិ​ជ្ច​តា​ទីផ្សារ​ផលិតផល​របស់ខ្លួន។ទន្ទឹមនឹង​ការទិញ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ ថ្មីៗនេះ​ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏បាន​លុបឈ្មោះ​ផលិតផល Nokia ដោយ​ជំនួស​ដោយ​ផ្លាក Microsoft។កាលពីពេលថ្មីៗនេះ​ក្រុមហ៊ុន​ក៏បាន​លើក​បង្ហាញ​ផលិតផល​ថ្មី​មួយទៀត​លើ​វេទិកា IFA 2014។

 image

 

ទូរស័ព្ទ​ម៉ាក Nokia Lumia ត្រូវបាន​គេ​បង្ហាញថា​ជា​ម៉ូ​ដែល​ថ្មី​មាន​សមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងលើ“ flagship”។ ក្រុមហ៊ុន​ក៏បាន​លើកឡើងថា ក្រុមហ៊ុន​បាន​“clearly inferior”លើ​ម៉ូដែល​Lumia។ក្នុងការ​ប្រណាំងប្រជែង​ផលិតផល​គេ​ក៏​ទទួលបាន​របាយ​ការ​ស្ដីពី phablet ថ្មី​របស់​ក្រុមហ៊ុន Huawei និង​ក្រុមហ៊ុន Samsungមាន​គុណភាព​ខ្ពស់​ប្រកបដោយ​សមត្ថភាព។នេះ​ជា​កត្តា​ចំបង​ដែល​ក្រុមហ៊ុន Microsoft ត្រូវ​ពង្រឹងសមត្ថភាព​ផលិតផល និង​សិក្សារ​បន្ថែម​លើ​ការ​ភ្ចា​ប់​បណ្តាញ​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី។

ប្រភព៖ Microsoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *