ក្រុមហ៊ុន Motorola ប្រកាសផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេស

image

{សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិច}ក្រុមហ៊ុន Motorola ទើបតែ​ដាក់​បង្ហាញ​ទូ​ស័ព្ទ​ទំនើប Moto Xជា​ផ្លូវការ ថ្មីៗនេះ   ក្រុមហ៊ុន Motorola បានប្រកាស តម្លៃ​ទូរស័ព្ទ Moto X សន្សំសំចៃ​បាន​ចំនួន 140 ដុល្លារ​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​សប្តាហ៍​ក្រោយ។

ក្រុមហ៊ុន​បាន​ផ្ដល់ជូន​ការ​ដោះ​កូដ និង​លក់​ដោយ​មិនចាំបាច់​កក់​ទុក​មុន​ក្នុងតម្លៃ359 ដុល្លារ​ជាត​ម្លៃ​សន្សំសំចៃ​បាន140 ដុល្លារ។អ្នកធ្វើការ​ទំនាក់ទំនង​ទិញ​មុន​អ្នកនឹង​ទទួលបាន​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ 0.1 ដុល្លារ​សម្រាប់​ម៉ូ​ដែល 16GB និង​32GB។

image

 

តើ​អ្នក​អាច​ទទួលបាន​ការផ្តល់​ជូន​នេះ​នៅពេលណា?

image

 

ការផ្តល់ជូន​គឺ​ប្រព្រឹត្ត​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ សប្តាហ៍​ក្រោយ​ម៉ោង 11:00ព្រឹក​នៅ​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិច។សូមបញ្ជាក់ថា ការផ្តល់ជូន​នេះ​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​រយះពេល 14 ថ្ងៃ។

ប្រភព​៖Motorola 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *