គម្រោងនាឡិការថ្មីរបស់ Sony សម្រាប់ឆ្នាំ 2105

ការ​គ្របដណ្តប់​ទីផ្សារ​ប្រណាំងប្រជែង​លើ​គំនិត​បង្កើត​ថ្មី បាន​បង្កើន​សន្ទុះ​យ៉ាងខ្លាំង​លើ​ផ្នែក​នាឡិការ​ដៃ​បច្ចេក​វិទ្យា។ក្នុងចំណោម​ក្រុមហ៊ុនធំៗ ក្រុមហ៊ុន Sony ក៏បាន​បញ្ចេញ​នូវ​ការ​រចនាផ្សេងៗដើម្បី​ទទួលបាន​នាឡិការ​ដែលមាន​រូបរាង និង​សមត្ថភាព​ថ្មី។

នាឡិកា S e-Ink ជា​គំនិត​ថ្មី ដែល​ត្រូវបាន​គេ​បម្រុង​បំពាក់​អេក្រង់​បង្ហាញ​ខុសគ្នា​ប៉ុន្មាន​ប្រភេទ​ដើម្បី​បំពេញតម្រូវការ​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់ និងជ្រើសរើសតាមចិត្ត។ផ្ទៃ​នាឡិការ​និង​ខ្សែ​រ​របស់​វា​នឹង​បិទ​ភ្ជាប់​គ្នា​គ្មាន​គន្លាក់​ទេ។គម្រោង​នាឡិការ​ដៃ e-Ink ថ្មី​របស់​ក្រុមហ៊ុន​Sony ភ្ជាប់​ធាតុ​ប្រភេទ​“patented material” ដើម្បី​លំអរ​សម្រស់​អ្នក​ពាក់ និង​ប្រើ​បាន​ក្នុង​មុខងារផ្សេងៗទៀត​មិន​ចាញ់​នាឡិកា​រដៃរ​បស់​ក្រុមហ៊ុន Apple ឡើយ។

 

image

នាឡិការ​ដៃ​នេះ នឹង​សម្រេច​ការផលិត និង​រៀបចំ​គម្រោង​ដាក់​បង្ហាញ​នៅក្នុង​ឆ្នាំ 2015។

ប្រភព៖Sony 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *