ប៉ូតុង undo មានន័យថាមិនផ្ញើរ{Google }

ក្រុមហ៊ុន Google ពិតជាបានរួសរាន់ក្នុងការកែប្រែ ក៏ដូចជាការបន្ថែមមុខងារថ្មីៗដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀត។​ ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Google បានបន្ថែមមុខងារថ្មីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់។

 

Google Inbox  ជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីត្រូវបានគេហៅថា​”Undo Send”។ ក្រុម Reddit  បានបញ្ជាក់៖ អ្នកអាច Undo មានន័យថាមិនផ្ញើរ email ។

វាជាកាពិត និងជារឿងដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត

 image

 

ក្រុម GigaOM បានលើកបង្ហាញពីគំនិតសំខាន់ស្តីពី Google Inbox អាចឱ្យអ្នកច្រានចោលការផ្ញើរ email បាន។

ក្រុមអ្នកពិសោធន៍ Google Labs បានលើកបង្ហាញថា អ្នកប្រើ​ Gmail ផ្ញើរឯកសារអ្វីមួយហើយ ក្រោយមកអាចមិនផ្ញើរឯកសារនោះបានវិញមិនថាផ្ញើរទៅកាន់អ្នកណាក៏ដោយ។ ក្នុងការឈប់ផ្ញើរវិញគឺស្ថិតក្នុងរយះពេល​ 30 វិនាទីដោយចុចលើប៉ូតុង  ​”Undo Send” ហើយចុចលើប៉ូតុង “send”។

 image

ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី Reddit AMA Google Inbox Software Engineer Taylor Kourim បានលើកឡើងថា ៖ប៉ូតុង undo គឺជាលក្ខណៈពិសេសថ្មី ដែលត្រូវបានចងក្នុងឱ្យមានដំណើការក្នុង cross-browser។

 

image

សូមបញ្ចាក់ថា​ ដំណើរការនេះស្ទើរតែគ្មានអ្នកណាជឿឡើយដោយសារគេគិតថា​ក្រុមហ៊ុន Google គ្រាន់តែអួតលេង​តែពេលនេះវាជាការពិត៕

 

ប្រភព៖Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *