កម្មវិធី Inbox by Gmail app ក្នុង version ថ្មី សម្រាប់នាឡិការជួយការងារទូរស័ព្ទ

លោតមិនឈប់ឈររកទីផ្សារកំពូលគឺក្រុមហ៊ុន Google  ពេលនេះបានបង្ហាញកម្មវិធី Inbox by Gmail app  ក្នុង version ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រព័ន្ធដំណើការ Android ជាមួយនឹងលក្ខណះពិសេសៗជាច្រើនទៀតលើនាឡិកាដៃ។

ក្រុមហ៊ុន Google បាន Update កម្មវិធីថ្មីរបស់ខ្លួនពោរពេញទៅដោយសមត្ថភាព ជាពិសេសជាមួយនឹងសមត្ថភាពថ្មី Android Wear platform ​របស់ Google ផ្ទាល់។

ស្វែងយល់បន្ថែម៖ វិធីសាស្រ្តក្នុងការ Acess Router នៅពេលអ្នកភ្លេច Username និង Password

http://www.itcity.com.kh/2014/12/how-to-access-your-router-if-you-do-not-know-its-usernamepassword

 

 image

គុណភាពបង្ហាញពិសេស ក៏ដូចជាការបង្កើនថ្មី និងសមត្ថភាពជួសជុល កម្មវិធីប្រើ version ចុងក្រោយបង្អស់បាន update ចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា៖

អ្វីដែលថ្មី មិនច្រើនតែពិសេស:

*បង្កើតសមត្ថភាពដំណើរការ

**ធ្វើការលើ  Android Wear ដោយរលូន ដូចជា view messages   mark   replyដោយមិនចាំបាច់ប្រើទូរស័ព្ទ។

***ពេលអ្នក Tap លើវាអាចបង្កើតការស្នើសុំ

***បង្កើត   Reminders បានកាន់តែលឿន៕

 

ប្រភព៖Google 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *