ការវាយប្រហារសំណំ ទូរស័ព្ទថ្មី Xperia Z4 ​បង្ហាញដល់ចុងឆ្នាំ

  ទំនងក្រុម Hacker នឹងបន្តវាយប្រហារលើអង្គផ្ទុកទិន្ន័យទំហំ 100TB ថែមទៀតផង។ Xperia Z4 មិនត្រូវបង្ហាញខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលដ៏អាក្រក់មួយនេះ។     យោងតាមប្រភពពត៌មាន Gizmodo​ បានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនបានពិភាក្សាលើការបង្ហាញទូរស័ព្ទផងដែរ។ Xperia Z4…

Continue Reading

ម៉ូដែលថ្មីត្រៀមខ្លួនឆ្នាំថ្មី

ទូរស័ព្ទទំនើបប្រជែងសមត្ថភាពលើទីផ្សារជាច្រើនប្រុងនឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុងឆ្នាំថ្មី។ ក្នុងចំណោមទូរស័ព្ទទំនើបៗ ក្នុងនោះរួមមាន ទូរស័ព្ទ Xiaomi HM2014811 ដែលល្បីថាជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យ។   ស្មាតហ្វូនថ្មី ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដំណើរការខួរក្បាល Qualcomm Snapdragon quad-core (processor) ទំហំ 64-bit…

Continue Reading

ប្រទេសឥណ្ឌារីករាយនឹងបណ្តាញ 4G ថ្មី ក្នុងឆ្នាំថ្មី

  ដំណើរការមួយចំនួន កាន់តែលឿនជាពិសេសលឿនដល់កំពូលជាមួយទូរស័ព្ទភ្ជាប់ប្រើបណ្តាញ4G សេវាកម្មភ្ជាប់ប្រើ 4G នឹងកើនឡើងដល់  10 ទៅ 15 លាននៅចុងឆ្នាំ 2015។   អ្នកគ្រប់គ្រង PwC បានឱ្យដឹងថា” យើងរំពឹងទុកថា…

Continue Reading