ទូរស័ព្ទថ្មី Galaxy Note 4

 

image

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Samsung បានដាក់បង្ហាញទូរស័ព្ទថ្មី Galaxy Note 4 ដែលមានដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ chip ប្រភេទ Snapdragon 810 chip ហើយពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញពីគំនិតថ្មី។

 

ក្រុមហ៊ុន Samsung បានប្រកាសពីវវត្តនភាពជាមួយនឹងការភ្ជាប់បណ្តាញ LTE កំពូល។ គេហទំព័រ Tech បានប្រកាសថា ទូរស័ព្ទនេះនឹងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដំណើរការខួរក្បាល Qualcomm (processor)។ ក្រុមហ៊ុន Samsung បានយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដើម្បីទទួលបានការ Update ពិសេសក្នុងការប្រណាំងប្រជែង។  ម៉ូដែល Note 4 នឹងយកមកដាក់បង្ហាញជាថ្មីម្តងទៀតនៅខែមករា។ ការបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីរបស់ ម៉ូដែល Note 4 នឹងផ្លាស់ប្តូរមកជាមួយ​ណ្តាញ LTE កំពូល នឹងការផ្លាស់ល្បឿន ការបង្ហាញ និងដំណើរការផ្សេងៗជាច្រើន។

 

ពាក្យចចា​រ៉ាមទាក់ទងនៃរចនា

ក្រុមហ៊ុន  Qualcomm នឹងផលិត chips ប្រភេទ Snapdragon 810  ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងឆ្នាំ 2015 ។ ក្រុមហ៊ុន Samsung កំពុងតាមដានការភ្ជាប់ Snapdragon 810 chips ដើម្បីរួសរាន់ដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការ។

ប្រភព៖ Samsung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *