ទាញយកឥតគិតថ្លៃ! ទស្សនាវដ្តីទីក្រុងពត៌មានវិទ្យា លេខ ២០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦

Free Download IT CITY MAGAZINE ISSUE 203 FOR OCTOBER 2016

ទាញយកឥតគិតថ្លៃ! ទស្សនាវដ្តីទីក្រុងពត៌មានវិទ្យា លេខ ២០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦

– រថយន្ត Porsche 911 Turbo S Cabriolet

– ហេតុផល 13 យ៉ាងដែល Account Facebook របស់អ្នកត្រូវបាន Disabled

– វិធីងាយៗក្នុងការចាកចេញពីភាពជាប់គាំងនៅក្នុង Windows Explorer ដោយមិនចាំបាច់ Restart

– ទប់ស្កាត់ការវាយលុកនៃមេរោគជាមួយនឹងកម្មវិធី Malwarebytes Anti-Exploit

– Olympus Pen E-Plus

– ស្វែងយល់ពីកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើប

– និងជាច្រើនទៀត!

ទាញយក៖ ចុចទីនេះ!

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *