ព័ត៌មាន

Samsung Galaxy Buds 2 Pokemon Edition កាសស្តាប់ជំនាន់ថ្មីរូបរាងទាក់ទាញ

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Samsung ថ្មីៗនេះទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវកាសស្តាប់ Galaxy Buds 2 Pokemon Edition នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។ កាសស្តាប់ Pokemon-themed limited edition Galaxy Buds 2 នេះមានភ្ចាប់ជាមួយនឹង Pokemon accessories ជាច្រើនដូចជា stickers, Poke Ball carrying case និង strap loop ។

 image

Samsung Galaxy Buds 2 Pokemon Edition នេះមាន 11 limited-edition stickers ដូចជា Pikachu, Ditto, Dragonite, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Lapras, Jigglypuff, Gengar, Mew និង Eevee ។ កាសស្តាប់ Galaxy Buds 2 Pokemon Edition នេះមានពណ៌ olive, onyx, graphite, white និង lavender ។ Galaxy Buds 2 នេះទ្រទ្រង់នូវ Bluetooth 5.2 និងអាចប្រើប្រាស់បាន 20 ម៉ៅង។ វាក៏មានមុខងារ ANC ផងដែរ។ បន្ថែមពីនេះទៀតវាក៏អាចសាកថ្មបានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Qi wireless charging ផងដែរ៕