ក្រុមហេគឃ័របំពាននៅក្នុង Google Ads ដើម្បីចែកចាយមេរោគ malware

ប្រតិបត្តិករចែកចាយមេរោគ Malware បានបង្កើននូវការវាយប្រហារ និងបំពានទៅលើ Google Ads platform ដើម្បីចែកចាយមេរោគ malware និងចម្លងទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលស្វែងរកនូវផលិតផល software ដែលមានការពេញនិយមនៅលើអ៊ីនធឺណិតនោះ។

មេរោគ LockBit ransomware បានវាយប្រហារទៅលើកំពង់ផែ Lisbon នៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល

ការវាយប្រហារសាយប័រមួយបានកើតឡើងនៅកំពង់ផែ Lisbon Administration (APL) ដែលជាកំពង់ផែធំបំផុតទី ៣ នៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាលនៅថ្ងៃបុណ្យ Christmas ហើយមេរោគនេះគឺ  LockBit ransomware ។

ក្រុមចែកចាយមេរោគ Ransomware ធ្វើការក្លូនវេបសាយដើម្បីទម្លាយទិន្នន័យដែលលួចបាន

ក្រុមប្រតិបត្តិករចែកចាយមេរោគ ALPHV ransomware គឺមានវិធីសាស្រ្តថ្មីមួយទៀតតាមរយៈការបង្កើតនូវវេបសាយក្លូនមួយដើម្បីទម្លាយនូវទិន្នន័យដែលពួកគេលួចបាននៅលើវេបសាយនេះ។ ក្រុម ALPHV នេះចែកចាយមេរោគ BlackCat ransomware ដែលបានលួចទិន្នន័យរបស់ជនរងគ្រោះនិងបង្ហោះវានៅលើវេបសាយក្លូន រួចបង្ខំអោយជនរងគ្រោះធ្វើការបង់ប្រាក់លោះដើម្បីបានទិន្នន័យត្រឡប់មកវិញ។

មេរោគ Ransomware បានវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាល វិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាលជាង 200 ស្ថាប័ន

ការវាយប្រហារដោយមេរោគ Ransomware នៅក្នុងឆ្នាំ 2022 នេះបានប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នធំៗជាង 200 នៅក្នុងវិស័យសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថាប័នទាំងនេះមានរដ្ឋាភិបាល វិស័យអប់រំ និងសុខាភិបាលជាដើម។ ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីរបាយការណ៍ជាច្រើនអោយដឹងថា ក្រុមហេគឃ័របានលួចទិន្នន័យជាច្រើនតាមរយៈការវាយប្រហារ ransomware បន្ទាប់មកដាក់លក់ និងទម្លាយនៅលើ Dark Web…

មេរោគ​ Linux malware ប្រើប្រាស់នូវចន្លោះប្រហោងនៅលើ 30 plugin ដើម្បីចែកចាយមេរោគ backdoor នៅលើវេបសាយ WordPress ជាច្រើន

មេរោគ Linux malware បានកេងចំនេញទៅលើ  30 vulnerabilities នៅក្នុង outdated WordPress plugins ដើម្បីចែកចាយមេរោគតាមរយៈ JavaScript។ តាមរបាយការណ៍មួយចេញពី  Dr. Web អោយដឹងថា…

IRS ព្រមានទៅកាន់ប្រជាជនអាមេរិកជាច្រើនអំពីការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារ SMS phishing

សេវាកម្មចំណូលផ្ទៃក្នុង (IRS) បានព្រមានទៅកាន់ប្រជាជនអាមេរិកជាច្រើនអំពីការវាយប្រហារនៃ IRS-themed text message phishing ដែលមានគោលដៅក្នុងការលួចយកនូវព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ។ IRS ព្រមានថា “នៅក្នុងឆ្នាំ 2022 នេះ IRS បានរកឃើញនូវរបាយការណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង…

Continue Reading

ក្រុមហេគឃ័រ ‘Metador’ សម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងបណ្តាញ ISP networks អស់រយៈពេលជាង ២ ឆ្នាំ

ក្រុមហេគឃ័រដែលមានឈ្មោះហៅថា ” បានសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នទូរគមនាគមន៍ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិត (ISPs) និងសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនអស់រយៈពេលប្រហែលជា 2 ឆ្នាំ។ ក្រុមហេគឃ័រ Metador នេះមានគោលដៅវាយប្រហារទៅលើស្ថាប័នជាច្រើននៅក្នុងមជ្ឈឹមបូព៌ា និងអាហ្រ្វិក ហើយគោលដៅរបស់ពួកគេគឺធ្វើចារកម្មរយៈពេលវែង។ ក្រុមហេគឃ័រនេះប្រើប្រាស់នូវមេរោគ Windows-based malware…

Continue Reading

ក្រុមហេគឃ័រ Lazarus កេងចំនេញទៅលើចន្លោះប្រហោង Dell driver bug តាមរយៈការប្រើប្រាស់នូវ FudModule rootkit

ក្រុមហេគឃ័ររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ” បានតម្លើងនូវមេរោគ Windows rootkit តាមរយៈការបំពាននៅលើ Dell hardware driver នៅក្នុងការវាយប្រហារ Bring Your Own Vulnerable Driver ។…

Continue Reading

ក្រុមចែកចាយមេរោគ Ransomware ទម្លាយទិន្នន័យដែលលួចចេញពីប្រព័ន្ធសាលារៀន LAUSD

ក្រុមចែកចាយមេរោគ Vice Society Ransomware ទើបតែទម្លាយនូវទិន្នន័យ និងឯកសារជាច្រើនដែលលួចបានចេញពីសាលារៀន  Los Angeles Unified School District នៅក្នុងការវាយប្រហារសាយប័រមួយកាលពីដើមខែនេះ។ លោក  Alberto M. Carvalho…

Continue Reading