ព័ត៌មាន

ប្រ​ភេទ​ Android smartphone card reader ថ្មី​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Sanwa

       មកដល់​ទៀតហើយ​ជាមួយនឹង​ប្រភេទ Android smartphone card reader ថ្មី​របស់​ក្រុមហ៊ុន Sanwa ដែលមាន​ឈ្មោះថា 400-GADR003W ដែល​ត្រូវបាន​រចនា​ឡើងជា​ពិសេស​សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន Android តែប៉ុណ្ណោះ។

       ជាមួយនឹង​ប្រភេទ Android smartphone card reader ខាងលើនេះ វា​មានភ្ជាប់​មកជា​មួយ card slot ចំនួន​ពីរ​គឺ SD និង microSD ព្រមទាំង​មាន Connection interface ចំនួន​បីផ្សេងៗគ្នា​ទី 1 គឺ micro-USB port ទី2 USB port និង​ទី3 HDMI port។

       សូមបញ្ជាក់់​ផងដែរ​ថា 400-GADR003W  មានការ​ពេញនិយម​ប្រើប្រាស់​ច្រើនណាស់​ហើយ​សព្វថ្ងៃនេះ​វា​មានតម្លៃ 6,480 យេន ហើយ​បើ​គិត​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​វិញ​មានតម្លៃ 81 ដុល្លារ​តែប៉ុណ្ណោះ ៕

        ប្រភពៈ techfresh