ព័ត៌មាន

កំណែតំលៃថោករបស់ Moto X នឹងត្រូវបានបិទ

     ទូរស័ព្ទ Moto X ដែលត្រូវបានរាយបញ្ជីបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃ $ 199 ជាមួយនឹងការធានាជូនពីរឆ្នាំ ដែលគ្មានកិច្ចសន្យា ឬទូរស័ព្ទតម្លៃ $579 ដែលមានការរចនា ហើយអ្នកប្រើមិនអាចយកគម្រប​ទូរស័ព្ទបាន ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គេហទំព័រ Weibo បានបង្ហាញរូបភាពគម្របដែលមានពណ៌ផ្កាឈូក និងពណ៌បៃតងដែលមានន័យថា​  Moto X បានបិទ ។ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទMotorola បានបញ្ជាក់ផងដែរថានឹងមានកំណែតម្លៃផ្សេងមួយទៀតរបស់ទូរស័ព្ទ  Moto X ដែលបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំនេះ។ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Motorola ជាដៃគូរជាមួយក្រុមហ៊ុន Google និងបានទាក់ទាញទឹកចិត្តតាមរយៈសម្បកដប់ប្រាំបីពណ៌ផ្សេងគ្នាដែលបានផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិច ។ ក្រុមហ៊ុន IHS អ្នកវិភាគបានឱ្យដឹងថា ការចំណាយក្នុងការជួបប្រជុំគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ 12 ដុល្លាអាមេរិកដែលមានតម្លៃ 5 ដុលា្លរខ្ពស់ជាងផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី (7 ដុលា្លរ) ។ ទូរស័ព្ទ Moto X មានរចនាសម្ព័ន្ធដែលមិនមែនមានអានុភាពខ្ពស់បំផុត ប៉ុន្តែត្រូវបានបំពាក់ជាមួយលក្ខណៈពិសេសថ្មី និងសមត្ថភាពប្តូរតាមបំណងដែលលោកអ្នកចង់បាន និងប្រកួតប្រជែងដោយ ផ្ទាល់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទទំនើបឈានមុខគេដូចជាទូរស័ព្ទ Galaxy S4 នៅថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន HTC និងក្រុមហ៊ុន​ iPhone 5 ជាដើម ។

     ប្រភព : sohoa.vnexpress.ne