ព័ត៌មាន

ការបង្ហាញផ្តាច់មុខ: Sony XPERIA Z1 បង្ហាញក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ O2 Guru

    ទូរស័ព្ទ: Sony XPERIA Z1មានបង្ហាញក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍O2 Guru មុនគេបង្អស់ដែលក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំដាក់បង្ហាញ ។ មួយវិញទៀត គ្រាន់តែវាបានបង្ហាញខ្លួនភ្លាមក្រុមហ៊ុន ក៏រៀបចំគម្រោងសម្រាប់ការដាក់បង្ហាញនៅសាល IFA 2013 ភ្លាម ។ ដូចគ្នាផងដែរ វាមាន អេក្រង់ទំហំ 5 អ៊ីងដែលធន់នឹងការជ្រៀបទឹក និងមានកម្រិតបង្ហាញខ្ពស់ហើយ ពិសេស ជាងនេះទៅទៀតនោះ វាមានបំពាក់ប្រព័ន្ធខួរក្បាល Quad-Core Snapdragon ដែលមាន ល្បឿន 2.2GHz និងមានអង្គចងចាំ 4G ផងដែរ ។ បន្ទាប់ពីបានមើលវីដេ អូរបង្ហាញរបស់ ទូរស័ព្ទនេះ អ្នកប្រាកដជាពេញចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់វាជាមិនខាន ។ បើយោងតាម គេហទំព័រ O2 Guru នឹងប្រាប់ពត៌មានបន្ថែមពីទូរស័ព្ទនេះនៅពេលដែលអ្នកបាន ប្រើវា ។

    ប្រភព: Teach radar