ព័ត៌មាន

បើកប្រអប់ទូរស័ព្ទ iPhone 5C

     ខណៈពេលដែលទូរស័ព្ទ iPhone 5s បានបង្ហាញនៅក្នុងប្រអប់ធ្វើពីក្រដាសកាតុងរាង ចតុកោណលំនាំស្រដៀងគ្នា ទៅនឹងទូរស័ព្ទ iPhone 5C ជំនាន់មុន ជាមួយនឹងការ ប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិចមានដូចជា iPodថ្មីផងដែរ ។នៅថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញា  ក្រុមហ៊ុន Apple បានចេញផ្សាយជាផ្លូវការជាមួយពីទូរស័ព្ទ iPhone Duo ជំនាន់ថ្មីនៅលើទីផ្សារ ប៉ុន្តែមុន ពេលធ្វើការបង្ហាញនោះក្រុមហ៊ុនត្រូវតែបង្ហាញពត៌មានបន្ថែមទៀតពីទូរស័ព្ទនេះ ។  អ្នកអាចមើលឃើញផ្ទៃខាងមុខនៃទូរស័ព្ទ iPhone 5s និង 5C ជាផ្លូវការមុនពេល ធ្វើបទ បង្ហាញពីផលិតផលនេះទៅក្នុងទីផ្សារ។ទូរស័ព្ទ iPhone 5Sគឺមិនមែនជាការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនពីទូរស័ព្ទ iPhone 5 ពីប្រអប់នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានលម្អិតនៅលើការវេចខ្ចប់នេះ។ នេះជាភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលស្គាល់ការបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 5S ដែលមានពណ៌លឿងកាន់តែច្រើននៅក្នុងការបន្ថែមពីលើ ពណ៌ខ្មៅ វាមានលក្ខណ:ស្រាលហើយ មានពន្លឺច្បាស់មិនដូចជានៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 5 ។ ប៉ុន្ដែទូរស័ព្ទ iPhone 5C បានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្រើនលើម៉ូដែលទូរស័ព្ទ iPhone ជំនាន់ចុងក្រោយចែលបាននាំមកការប្រើ ពណ៌ប្លាស្ទិច និងមានសភាពភ្លឺនេះ។                               

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net