ទូរស័ព្ទ iPhone 5S ប្រកួតកាមេរ៉ាជាមួយទូរស័ព្ទ Lumia 1020

     ម៉ាស៊ីនថតគឺជាហេតុផលមួយនៃការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង និងលេចធ្លោបំផុតដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple ចំពោះទូរស័ព្ទ iPhone 5s ដែលបានបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 5 ដែរ ប៉ុន្តែវាអាចចាប់សញ្ញាដើម្បីថតយកបានល្អប្រសើរ និងឆាប់រហ័សជាង ដែលទូរស័ព្ទ iPhone 5s មានដំណើរការល្អប្រសើរជាងទូរស័ព្ទ iPhone 5 ។ សម្រាប់ការបង្ហាញរបស់ទូរ ស័ព្ទទាំងបីគឺដូចគ្នា ប៉ុន្តែរូបភាពរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone 5S មានកម្រិតរូបភាពប្រសើរជាង ។ រីឯពណ៌និងកម្រិតពណ៌ត្រូវបានបង្ហាញផងដែរនូវភាពប្រសើរដែលជាចំនុចសំខាន់ក្នុង ការថតរូប ។ ប្រសិនបើបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទូរស័ព្ទ Lumia 1020 5S ទូរស័ព្ទ iPhone 5S នៅតែចាញ់ពន្លឺ​ទំហំរូបភាព និងលទ្ធភាពថតយករូពភាពឲ្យបានរហ័សដែលជា កត្តាផ្តោត ជាសំខាន់។ សមត្ថភាពក្នុងការប្រៀបធៀបសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅក្នុងរឿងក្តីនេះត្រូវបានកំណត់ទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ មួយទៀតការថតរូបរបស់ទូរ ស័ព្ទ iPhone 5Sដែលនៅមានលក្ខណ:ខ្សោយខាងពន្លឺ មិនដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone 5 កាលពីឆ្នាំមុន ហើយជាមួយគ្នាផងដែរ Lumia 1020 ក៏ជួបប្រទះបញ្ហាប្រភេទតាំងអស់នេះដែរ  ។ បើទោះបីជាមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែល​​ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ iPhone 5S គឺនៅតែមានកម្រិតកាមេរ៉ាល្អនៅក្នុងទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ លក្ខណៈពិសេសនេះគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើនៃទូរស័ព្ទ iPhone 5S ។

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *