ព័ត៌មាន

បង្ហាញរូបភាពវីដេអូរបស់ iPhone

    គួរឲ្យចាប់ចិត្តមែន ជាមួយនឹងរូបរាងថ្មីជាមួយ iPhone 5S មានភាពពេញនិយមជាមួយការដំណើរការនៅលើ You Tube ។ វាបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពពេសេសជាមួយនឹងល្បឿន 120fbs និងកាន់តែពិសេសជាមួយយការថតនូវប្រភេទវីដេអូខ្លីៗក្នុងកម្រិតបង្ហាញ 720p យ៉ាងត្រជាក់ភ្នែក ។ imageអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចប្រើការកំណត់កាមេរ៉ាតាមបែបកម្មវិធី Default  ផងដែរ ។ វាមានការកំណត់នូវលក្ខណ:បង្ហាញតាមកាលកំណត់ងាយៗផ្សេងទៀតផងដែរ ។ លើសពីនេះទៅទៀត គុណសម្បត្តិ របស់អេក្រង់ HD បានធ្វើឲ្យវីដេអូកាន់តែច្បាស់ និងមានដំណើរ ការស្រួលក្នុងពេលកំពុងថតផងដែរ ។ បន្ទាប់ពីមានការដាក់បង្ហាញវីដេអូខ្លីៗនៅលើ You Tube បានធ្វើឲ្យអតិថិជនខិតខំថតវីដេអូឃ្លីប ខ្លីៗរបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ ពិសេសជាមួយវាផងដែរ ។

ប្រភព: kenh14.vn