ព័ត៌មាន

Sony និងមិនចែកចាយនៅទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិច និងចិននោះទេ

   ក្រុមហ៊ុន Sony បានចែកចាយទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនប្រមាណ 60% នៅលើទីផ្សារដែលទទួលបាន លំដាប់ថ្នាក់លេខបីក្នុងការចែកចាយនេះ ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក៏ក្រុមហ៊ុនមួយនេះពិតជាមានការលំបាកដើម្បីចូលទៅចែកចាយនៅលើទីផ្សារនៃប្រទេសចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិចផងដែរ ពីព្រោះតែមានបញ្ហាខាងផ្នែកអគ្គិសនី ។image ប៉ុន្តែគួររំលឹកផងដែរ ក្រុមហ៊ុននេះពិតជាមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៅ លើទីផ្សារនៅប៉ែកអ៊ឺរ៉ុប និងប្រទេសជប៉ុន ។ អ្នកស្រាជ្រាវលើផ្នែកទីផ្សារ IDC បានឲ្យដឹងថា មិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីប្រាំក្នុងចំណោមទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននៅលើសកលលោកនោះទេ រាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុន ZTE ក្រុមហ៊ុន Lenovo ក្រុមហ៊ុន LGក្រុមហ៊ុនApple និងក្រុមហ៊ុនSamsung ផងដែរ ។

ប្រភព: sohoa.vnexpress.ne