ព័ត៌មាន

កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយ Acer W4 ប្រើប្រាស់កម្មវិធី Window Phone 8.1

 

ដូចដែលមានពត៌មានកន្លងមកពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Window Phone 8.1 ដោយឥតគិតថ្លៃនោះ ម៉ូដែល Acer W4 ថ្មីបានចូលខ្លួនប្រើប្រាស់កម្មវិធី  Window Phone 8.1 ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែ ម៉ូដែល Acer W4 បាននាំមកជាមួយបច្ចេកទេសថ្មីដោយបានបំពាក់ជាមួយអេក្រង់ទំហំ 8 អ៊ីញ  ជាមួយមេម៉ូរ៉ីក្នុងម៉ាស៊ីនទំហំ 32GB  64GB ដែលមាន microSD memory cards រហូតទៅដល់  32 GB រួចជាស្រេច ។ imageលើសពីនេះទៅទៀត វាបានភ្ជាប់បន្ថែមជាមួយ microUSB  និង microHDMI ក៏ដូចជា Wi-Fi ផងដែរ ។ បង្រួមសេចក្តីមក Acer W4 ជាម៉ូដែលថ្មីអស្ចារ្យដោយវាបាននាំមកនូវការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Window Phone  ដែលទើបតែបាន Up  date ថ្មីមាន Version 8.1 ។ image

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne