ក្រុមហ៊ុន Google បញ្ចេញតម្លៃម៉ូដែល Nexus 5នៅលើគេហទំព័រ

ម៉ូដែល Nexus5 ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយអេក្រង់ FullHD  ជាមួយនឹងការប្តូរ Version 16GB ថ្មី ។ លើសពីនេះទៅទៀតវាបានបំពាក់ប្រព័ន្ធដំណើរការ Android 4.4 OSimage

រួមជាមួយដំណើរការខូរក្បាល Quad-core Snapdragon 800 ជំនាន់ថ្មី ។ កាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៀតនោះ ឥលូវនេះក្រុមហ៊ុន Google បានបញ្ចេញតម្លៃនៅលើគេហទំព័រជាមួយតម្លៃពិសេស $ 349

image

ប្រភព៖ sohoa.vnexpress.n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *