ព័ត៌មាន

រូបភាពសាកល្បងរបស់ Lumia 1520

អ្នកជំនាញថតរូបភូមិសាស្រ្ត Stephen បានសាកល្បងថតរូបនៅក្នុងទញក្រុង Abu Dhabai ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ Nokia ដែលល្បីល្បាញថាអស្ចារ្យ ។ Alverez បានសរសើរម៉ូដែល Lumai 1520 ថាងាយស្រួលមើលរូបភាពនៅពេលដែលវាមានអេក្រង់ធំដូច្នេះ ប៉ុន្តែមិនពិបាកកាន់នៅក្នុងដៃនោះទេ ។ imageជាមួយបណ្តាញរបស់ VnExpress បានឲ្យដឹងថាអ្នកជំនាញថតរូបភូមិសាស្រ្តរូបនោះ ពិតជាសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាថ្មីរបស់ម៉ូដែលនោះ ។ គួររំលឹកផងដែរថា ម៉ូដែល Lumai 1520 មានកាមេរ៉ាទំហំ 20 ចុចដែលអាចឲ្យលោកអ្នកថតរូបបានច្បាស់ និងស្រស់ស្អាតដូចជាងថតអាជីពដែរ ។ ខាងក្រោមជារូបភាពសាកល្បងដែលបង្ហាញពីទីតាំងភូមិសាស្រ្តៈ 

imageimageimage

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne