ព័ត៌មាន

កម្មវិធីអ្នករត់តាក់ស៊ីនៅលើស្មាតហ្វូន

កម្មវិធី Taxi Navi អាចឲ្យអ្នកប្រើស្មាតហ្វូនដឹងពីទីកន្លែង និងឆាប់រកទីតាំង លឿនបំផុត ដែលអាចឲ្យអ្នកដំណើរកំណត់ទីតាំងរបស់ខ្លួនបានដោយ​ពុំចាំ​បាច់មានកាភ័យខ្លាច ។

 image

កម្មវិធីតាក់ស៊ីនៅលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននេះគឺបានប្រើជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដោយភ្ជាប់ GPS ជាមួយនឹង  wireless ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធ 3G, Wi-Fi, GPRS ដែលបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរោងចក្រផលិតឡាន នាំអ្នកអាច​គណនា​​ថ្លៃចំណាយ និងចំងាយរបស់អ្នកហៅតាក់ស៊ីពេលដែលគេតេហៅដើម្បីជិះ​ ។

 

image

 

កាន់តែពិសេសជាមួយលក្ខណៈសំខាន់បីយ៉ាងដែលអាចឲ្យអ្នកងាយស្រួល ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការប្រើបញ្ចីឈ្មោះ ការកំណត់តម្លៃ និងកំណត់ពេលដែលត្រូវចេញដំណើរ ជាមួយនឹងល្បឿនសមស្រប ។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា កម្មវិធីនេះភាគច្រើនពេញនិយមសម្រាប់តែអ្នករត់តាក់ស៊ីប៉ុណ្ណោះ ។

image

ប្រភពៈ : sohoa.vnexpress.ne