ព័ត៌មាន

Nexus 5 នៅចាញ់ iPhone 5S បន្តិច

ជាមួយនឹងស្មាតហ្វូនដែលមានតម្លៃសមរម្យ ប៉ុន្តែបានបំពាក់ជាមួយប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រត្តិ បត្តិការ Android នោះគឺស្មាតហ្វូន Nexus 5​។​​ Nexus 5   មានអង្គជំនួយការ  2 GB of RAM​ ព្រមទាំងអង្គប្រត្តិបត្តិការ quad-core Snapdragon processor Qualcomm.  2 800 ល្បឿន  26 GHz ។

 

 

image

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ជាមួយនឹងការសាកល្បងរបស់ក្រុម SunSpider GigaOm​  បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា Nexus 5 ជាម៉ូដែលដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណើការដែលមាន ល្បឿនលឿនជាងគេបំផុត ប៉ុន្តែលើសពីនេះស្មាតហ្វូន iPhone 5S ដែលជាផលិតផល ក្រុមហ៊ុន Appleបានប្រើប្រព័ន្ធដំណើការដេលមានទំហំរហូតទៅដល់ 64-bit  ។

 

image

លើសពីនេះទៅទៀត  Phone Arena also previously examined the performance of the ក៏បានត្រួតពិនិត្យលើម៉ូដែល Nexus ជាផ្លូវការដែរ ។ ទោះបីជាវាមានល្បឿនលឿន ប៉ុន្តែនៅចាញ់ iPhone 5S  ដែលអាចប្រើប្រព័ន្ធ X និង GFX ក្នុង Basemark Bench,ដើម្បី បង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធដំណើរការ និងក្រាហ្វិក Chip

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net