ព័ត៌មាន

Samsung's Full HD នឹងបញ្ចេញឆ្នាំក្រោយ

 

ក្រុមហ៊ុន Samsung បានរៀបចំរួចរាល់សម្រាប់ការបង្ហាញនូវប្រភេទ tablet ដែលមានអេក្រង់ធំថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយ ដែលគេសង្ឈឹមថាអាចនៅខែមករាឆ្នាំ​ក្រោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិច ។

 

image

បើយោងតាមរបាយការ៍របស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីលើកមុន ម៉ូដែល Samsung Galaxy Note បានបំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ Full HD ទំហំ  12.2-អ៊ីង  ដែលក្រុម  Digitimes បានឲ្យដឹងថាវាគឺជាឧបករណ៍ដែលមានទំហំអេក្រង់ជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីអេក្រង់ទំហំ  10អ៊ីង ។

គួរបញ្ចាក់បន្ថែមទៀតផងដែរថា ធ្លាប់មានពាក្យចចាមអារាមពីឧបករណ៍ ដែលមានអេក្រង់ធំ ប៉ុន្តែអាចជាប្រភេទ iPad Apple ដែលមានអេក្រង់ទំហំ 12 អ៊ីង និង 13 អ៊ីង នៅពេលបន្តិចទៀត ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net