បញ្ចេញម៉ូដែលថ្មី Motorola នឹងបញ្ចេញ

កាលពីខែកញ្ញា មានវីដេអូបានបង្ហាញពីPhonebloks ជាច្រើននៅលើ  YouTube  ជាមួយនឹងអ្នក ចូលទស្សនាជាច្រើន ។  គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចមួយចំនួននៅពេលប្រើលែងកើតតែងតែក្លាយជាសំរាម ដែលនាំឲ្យពុលដល់បរិស្ថាន ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ Phonebloksគឺមានផ្នែកពិសេសដែលងាយស្រួលចោល ហើយក៏ងាយស្រួលដំឡើងគ្រឿងឡើងវិញ ។  

image

 

ពីមុននៅពេលដែល Phonebloksបានបង្ហាញខ្លួន  Googleបានសម្រេចចិត្តទិញគំនិតនៃការថតចំលង ម៉ូដែល Motorola សម្រាប់គម្រោង Project Ara ។ ក្រុមហ៊ុនបានធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់ Ara និងទទួលបានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្ពស់ពីព្រោះវាបានប្តូរ Chip របស់ទូរស័ព្ទ កាមេរ៉ា  កម្រិតបង្ហាញខ្ពស់ជាងមុន ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *