ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន LG នឹងបង្ហាញ Google Nexus

 

image

Google ថ្មីទំហំអេក្រង់ 8អ៊ីងគឺជាប្រភេទ iPad Mini​ ដែលនឹងបំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ Retina ដែលប្រហាក់ប្រហែលទៅក្នុង  LG G Pad 8.3 ដែរ ។

បើយោងងតាមប្រភពពត៌មានរបស់ @ Evleaks បានបង្ហាញនៅលើ Twitter កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ពីលេខកូដរបស់  LG V510 ។

ហើយកាលពីមុន ក៏ធ្លាប់មានពត៌មានពី  LG V510 ដែរកាលពីខែតុលា តាមរៈ   Bluetooth ប៉ុន្តែវាជាប្រភេទ LG G Pad ដែលមានអេក្រង់ទំំហំ  8.3 អាចបំពាក់មកជាមួយ ការភ្ជាប់  LTE ។ @ Evleaks  ក៏បានបន្តថា V510  គឺជាម៉ូដែល Google Nexus 8 នេះហើយដែលគេបានបន្តការផ្លាស់ប្តូរជាម៉ូដែលថ្មី ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net