ព័ត៌មាន

Galaxy S4 ឆេះរន្ធសាកយ៉ាងងាយ

កាលពីដើមខែធ្នូ​  Ghostlyrichដែលមានឈ្មោះ ពិតថា  Richard Wygand បានបង្ហាញវិដេអូដែល បានបង្ហាញ ពីការឆេះរន្ធឆ្នាំងសាក របស់  Galaxy S4 នៅពេលកំពុងសាកថ្មដែគួឲ្យសោកស្តាយបំផុត ។  គ្រាន់តែផុសភ្លាមមានអ្នកចូលមើលចំនួន  300,000  ភ្លាម ។  

បើមើលទៅតំបន់ដែលទទួលកាធានាវិញ ក្រុមហ៊ុន Samsung បានទាក់ទងទៅអិថិជនភ្លាមៗ  ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Ghostlyrich នៅតែមានសំនូមពរថាពួកគេនឹងប្តូរទូរស័ព្ទនៅពេល ដែលពួកគេលុបវីដេអូចេញពី  YouTube ។

image

Ghostlyrich បានផុសវីដេអូភ្លាមៗជាមួយនឹងចំណងជើងពត៌មានក្តៅៗនៅលើអ៊ិនធើណែត ។  Samsung មិនបានផ្ញើរសារសុំទោសនោះទេ ហើយមានវីដេអូទីពីរមានអ្នកចូលមើលរហូតទៅដល់ 700,000 ។​

ប្រភពៈ  sohoa.vnexpress.net