ព័ត៌មាន

មើល LGអួតគ្នាជាមួយ Google

G Pad ជាផលិតផលថ្មីរបស់  LG ដែលមានអេក្រង់ទំហំ  8.3អ៊ីង ហើយម៉្យាងទៀត  Google មានប្រជា ប្រិយភាពខ្ពស់ដោយសារ ដំណើរការរបស់ Snapdragon 4 600 អេក្រង់បង្ហាញ Full HD  ភ្ជាប់ Wi-Fi ពិសេសផងដែរ ។

image

ម៉្យាងវិញទៀតសូមងាកមក   Google Editionនេះវិញ មិនសំងំស្ងៀមទៀតទេ ដោយ Google ក៏បានបញ្ចេញប្រភេទផលិត ផលថ្មីពណ៌សពិសេសគួឲ្យចាប់ចិត្តផងដែរនោះគឺ  Nexus 7 2013 មានម៉េម៉ូរ៉ីទំហំ   32 GB ដែលកាល​ពីមុន​មានតែពណ៌ខ្មៅនោះទេ ។  

image

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net