ក្រុមហ៊ុន LG បង្ហាញស្មាតហ្វូនស៊េរីថ្មីរបស់ខ្លួន

LG G2 គឺជាស្មាតហ្វូនស៊េរីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន LG ដែលបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងរួបរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងការរចនាម៉ូដថ្មីដែលមានភាពស្រដៀងទៅនឹង L Series ផ្សេងដែរ ។

 image

ស្មាតហ្វូនមួយនេះទើបតែដាក់លក់នៅដើមខែកុម្ភៈនេះក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានលក់ដាច់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើទីផ្សាដោយហេតុថា វាមាន Tools ដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់ជាងមុន និងងាយស្រួល Update ថែមទៀតផង ។

ប្រភពៈ LG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *