តារាល្បីៗជាច្រើនប្រើប្រាស់ផលិតផល Samsung នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Oscars 2014

តារាប្រចាំទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីល្បាញ Ellen DeGeneres បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ Oscar ហើយនាងបានប្រើប្រាស់ Galaxy Note 3 របស់នាងដើម្បីថតរូបជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ។ តាមពិតទៅ Samsung តែងតែបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនធំៗដូចជានៅក្នុង Dolby Theater និងនៅ Los Angeles (USA) ថែមទៀតផង ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពដែលថតដោយ Galaxy Note 3:

 image

 image

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *