ព័ត៌មាន

Amazon នឹងបង្ហាញស្មាតហ្វូនដែលបំពាក់នូវកាមេរ៉ាចំនួន ៦ ដ៏អស្ចារ្យ

យោងទៅតាម BGR បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា “ក្រុមហ៊ុន Amazon នឹងប្រកាសដាក់លក់ស្មាតហ្វូននៅក្នុងរយៈពេល ៣ ខែទៅ ៦ ខែខាងមុខនេះ ។ លើសពីនេះទៀត ក្រុមហ៊ុន​នេះនឹងប្រើយុទ្ធសាស្រ្តនៃការលក់ឲ្យដូចទៅនឹងការដាក់លក់ Tablet Kindle Fire ផងដែរ” ។

 image

Amazon នេះនឹងបំពាក់នូវកាមេរ៉ាចំនួន ៦ ដែលកាមេរ៉ាមេរបស់វាមានទំហំ 13 មេហ្គាភិចសែល មានកាមេរ៉ាខាងមុខចំនូន ១ និងមានកាមេរ៉ាចំនួន ៤ ទៀតនៅគែមសម្រាប់ចាប់យកការប្រើប្រាស់តាមកាយវិការជាដើម ។ វាមានអេក្រង់ទំហំ 4.7 អ៊ីងជាមួយនឹងកម្រិតភិចសែល 300 ppi មានបំពាក់នូវខួរក្បាលប្រភេទ Snapdragon ប្រភេទ 801 និងមានថាមពលថ្ម ២៤០០ mAh ថែមទៀតផង ។

ប្រភពៈ Amazon

Amazon may launch a smartphone equipped with 6 cameras

Amazon នឹងបង្ហាញស្មាតហ្វូនដែលបំពាក់នូវកាមេរ៉ាចំនួន ៦ ដ៏អស្ចារ្យ

យោងទៅតាម BGR បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Amazon នឹងប្រកាសដាក់លក់ស្មាតហ្វូននៅក្នុងរយៈពេល ៣ ខែទៅ ៦ ខែខាងមុខនេះ ។ លើសពីនេះទៀត ក្រុមហ៊ុន​នេះនឹងប្រើយុទ្ធសាស្រ្តនៃការលក់ឲ្យដូចទៅនឹងការដាក់លក់ Tablet Kindle Fire ផងដែរ

Untitled-1-6572-1395377171.jpg

Amazon នេះនឹងបំពាក់នូវកាមេរ៉ាចំនួន ៦ ដែលកាមេរ៉ាមេរបស់វាមានទំហំ 13 មេហ្គាភិចសែល មានកាមេរ៉ាខាងមុខចំនូន ១ និងមានកាមេរ៉ាចំនួន ៤ ទៀតនៅគែមសម្រាប់ចាប់យកការប្រើប្រាស់តាមកាយវិការជាដើម ។ វាមានអេក្រង់ទំហំ 4.7 អ៊ីងជាមួយនឹងកម្រិតភិចសែល 300 ppi មានបំពាក់នូវខួរក្បាលប្រភេទ Snapdragon ប្រភេទ 801 និងមានថាមពលថ្ម ២៤០០ mAh ថែមទៀតផង ។

ប្រភពៈ Amazon