ព័ត៌មាន

Samsung Galaxy S5 ពណ៌មាសបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហើយ

នាពេលថ្មីៗនេះ Samsung Galaxy S5 ពណ៌មាសបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហើយដោយរួបរាងរបស់វាគឺស្រដៀងទៅនឹងពណ៌ Galaxy ពណ៌ស Galaxy ពណ៌ខ្មៅ និង Galaxy ពណ៌បៃតងជាដើម ។ ចំនែកនៅផ្ទៃខាងមុខនៃម៉ាស៊ីននេះគឺមានពណ៌ខ្មៅ ដែលសម្បករបស់វាមានពណ៌មាស ។

យ៉ាងណាមិញ Samsung Galaxy S5 ពណ៌មាសមួយនេះមិនទាន់បានកំណត់តម្លៃជាក់លាក់នៅលើទីផ្សារនៅឡើយទេ ។ សូមពិនិត្យមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

 image

 image

ប្រភព៖ sohoa.vnexpress.net