A L T R O Z   N E W S

iPod Nano 6 នឹងបង្ហាញខ្លួននាពេលឆាប់ៗនេះ

នាពេលថ្មីៗនេះ ប្រធានបទដែលចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺ iPhone 6...

ល្បីថា iPhone 6 នឹងយកគំរូកាមេរ៉ាតាម HTC One 2014

ថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន HTC បានបង្ហាញនូវ...

Nubia X6 ជា Phablet ចិនដែលបំពាក់នូវកាមេរ៉ារហូតទៅដល់ 13 មេហ្គាភិចសែល

នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន ZTE របស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញនូវ...

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 162 FOR APRIL 2014

PHONECITY MAGAZINE ISSUE 162...

ក្រុមហ៊ុន LG បង្ហាញ LG L Series III យ៉ាងអស្ចារ្យ

នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន LG បានបង្ហាញ...