ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Apple មានគម្រោងពង្រឹង iTune Radio

នាពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពី iTune Music Store បានក្លាយទៅជាឃ្លាំងបណ្ណាល័យដ៏ធំរួចមក ស្រាប់តែពេលនេះក្រុមហ៊ុន Apple បានងាកមករក iTune Radio វិញដែលគេរំពឹងថា វានឹងក្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍នៃអ្នកប្រើប្រាស់នាពេលឆាប់ៗនេះ ។

 image

យោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ BillBoard បាននិយាយថា iTune Radio នេះបានធ្លាក់ចុះ ១៥% នៃការដោនឡូតព្រោះថា iTune Radio នេះមានបញ្ហានៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Refresh នៅលើ iTune Store ហើយនៅពេលដែលអ្នកស្តាប់ចុចប៊ូតុង វាបែរជាបន្ថយសំឡេងទៅវិញ ។

ប្រភព៖ TechRadar