ក្នុងឆ្នាំ2014នេះ iPad និង iPhoneនិងបន្ថែមកម្មវិធី Touch ID Fingerprint Sensors

បន្ទាប់ពីបានធ្វើការណែនាំនូវបច្ចេកវិទ្យាTouch ID sensoទៅក្នុងទូរស័ព្ទiPhone 5s រួចមក នាពេល ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Apple គ្រោងនិងចេញផ្សាយរាល់ឧបករណ៍ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិ បត្តិការ ​IOS ដែលមានIcon ស្រដៀងគ្នានេះនៅឆ្នាំ2014។លោក Ming-Chi Kuoដែលជាអ្នកវិភាគអោយ ក្រុមហ៊ុន KGI Securitiesបានប៉ាន់ស្មាន់ថាក្រុមហ៊ុនAppleប្រហែលជាបន្ថែមកម្មវិធីផ្តិត​ ស្នាមម្រាមដៃ​ទៅក្នុងទួរស័ព្ទស្មាត ហ្វូន iPhone 6 និងiPad Air ហើយនិងបន្ថែមកម្មវិធី Retina display ទៅក្នុង iPad mini។

image

លោកបានបន្ថែមទៀតដែរថាក្រុមហ៊ុននិងកំពុងតែស្វែងរកវិធីនិងសារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាស្មាមម្រាមដៃនៅ លើទូរស័ព្ទដែលបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធី Touch ID អោយបានយូរ។

លោកKuo បាននិយាយទៀតដែរថាខណះពេលដែលTSMC និងកំពុងតែបង្កើតកម្មវិធី Touch ID sensors ថ្មីនេះ ការចែកចាយនិងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ XinTec និង WLCSP ហើយនិងការរៀបចំ គឺត្រូវាបានធ្វើ ឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ ASE។លោកបានបន្ថែមទៀតផងដែរថាASE និង Sharp និងសម្របសម្រួល រាល់ដំណើរការទាំងអស់អោយបានរួចរាល់ដោយ Japan Unix ។

សរុបសេចក្តីមក Touch ID sensors ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Appleក្នុងឆ្នាំ 2014ដែលដំណើរកា រលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និងមានការពេញនិយមប្រើប្រាស់ជាច្រើនទូទាំងពិភពលោក។

ប្រភព៖ http:gadgets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *