មានពាក្យចចាមអារ៉ាមពីHTC One M9 And M9 Prime

image 

បន្ទាប់ពី​HTC One M8 គឺ​ត្រូវបាន​គេ​ប្រកាស់​បង្ហាញ ក៏មាន​ពាក្យ​ចចាមអារ៉ាម​បាន​និយាយតៗគ្នា​ទៀត​ហើយពី​ជំនាន់​ថ្មី​មួយទៀត​គឺ​ម៉ូ​ដែល HTC One M8 Prime ដែល​និង​ដាក់លក់​ស្របគ្នា​ជាមួយនិង​ម៉ូ​ដែល​HTC One M9ក្នុង​ឆ្នាំ​ក្រោយនេះ។

យើង​ទៅតាម​របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​ពី@evleaksបានអោយដឹងថា​ក្រុមហ៊ុន HTC មិនទាន់បាន​សម្រេចចិត្ត​ពី​ការដាក់​បង្ហាញ​ម៉ូ​ដែល​HTC One M8 Primeព្រោះ​ក្រុមហ៊ុន​កំពុងតែធ្វើការ​ទៅលើ​ម៉ូ​ដែល​HTC One M9។ហើយក្រុមហ៊ុន​​រំពឹងទុក​ថា​និង​ដាក់​បង្ហាញ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ទាំងពីរ​ម៉ូ​ដែល​នេះ(HTC One M9 និង HTC One M9 Prime )ក្នុង​ឆ្នាំ2015នេះ។ប៉ុន្តែ​មិនទាន់មាន​ពត៌មាន​លម្អិត​ពី​លក្ខ​ណះ​ពិសេស​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយនិង​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ទាំងនេះ​នោះទេ៕

ប្រភព:  @evleaks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *