ព័ត៌មាន

HTC បាន Update កម្មវិធី Gallery App

រាល់បញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតមាននៅផ្នែក Duo Camera លើ Flagship របស់ HTC  One M8 ត្រូវបានផ្តោតជាថ្មីម្តងទៀត។

ក្នុងការផ្លាស់ប្តួរថ្មីនៅលើកម្មវិធី HTC Gallery app ក្នុង  Play Store ម្ចាស់ទូរស័ព្ទ M8 នឹងអាចបញ្ចូនរូបភាពពី Duo Camera ទៅលើបណ្តាញអ៊ិនធើណែតដែលភាគច្រើនអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្ត។

imageimageimage

ក្នុងការកែរប្រែ HTC&#039s Ufocus ត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយ Lens បថមដើម្បីធ្វើការបង្កើនសមត្ថភាព ថ្មីជាមួយ Lenses ដ៏ស្រស់ស្អាតនឹងមានមុខងារពិសេសជាងមុន។ វាហាក់បីដូចជាកុហកបន្តិចជាមួយ Software ប៉ុន្តែវាជាដំណោះស្រាយដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែលប្រហាក់ប្រហែលនេះ។

image     image  image

ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ Gallery app នោះគោលបំណងឱ្យអ្នកអាចកែ Ufocus និងបង្កប់រូបភាពបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងលើបណ្តាញអ៊ិនធើណែត។

image

ប្រភពៈTechB