ព័ត៌មាន

Apple លើកស្ទួយ iPad ដើម្បីបានទីផ្សារនាំមុខ

សព្វថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុន Apple  បានឈានជើងខ្ពស់លើវេទិកាផលិតផល និងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយគូប្រជែងពិសេសៗ។ ទន្ទឹមនឹងការរីកចំរើន ក្រុមហ៊ុន Apple បានចាប់ផ្តើមបង្កើតកម្មវិធី Email  ad ដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផល  iPad ថ្មីរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត។  

image

វាជាកម្មវិធីពិសេស ដែលផ្តល់គុណសម្បត្តិពិសេសមានតែ iPad ទេអាចធ្វើបាន។ តាមរយៈ  IWork Software  ផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple កម្មវិធី Email Advertises អាចឱ្យអ្នកបង្កើតឯកសារ Word   បង្កើតតារាង បង្កើតស្លាយបង្ហាញបាន។ ពិសេសគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះ វាចាប់ផ្តើមមានដំណើរការលើ Ipad ថ្មីជំនាន់ក្រោយទាំងអស់ ។ ក្រុមហ៊ុននេះក៏បានរំពឹងទុកថា ទីផ្សាររបស់ខ្លួននឹងកាន់តែទូលំទូលាយ សមស្របជាមួយគុណផលិតផលកាន់តែពិសេស។

សូមបញ្ចាក់ថា ក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែផ្តោតសំខាន់លើការងារថ្មីនេះជាមួយ IBM ដើម្បីជំរុញគុណភាពផលិតផល iPads អោយកាន់តែទាក់ទាញ។

ប្រភពៈ Apple