ម៉ូដែល HTC Butterfly 2 កាន់តែពិសេសជាងមុន

រូបភាពដែលបានចេញផ្សាយដោយ Slashgear បានបង្ហាញពីរូបភាពម៉ូដែលថ្មីរបស់ HTC ជាមួយនឹងការរចនាថ្មីកាន់តែពិសេស។

HTC Butterfly 2 បានរចនាមកដោយបំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ទំហំ 5.2 អ៊ីងជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញ 1920 x 1080 ភិចសែល។

image

                                        ប្រភពរូបភាពៈSlashgear

 

វាត្រូវបានគេបំពាក់មកជាមួយប្រព័ន្ធសម្លេង Dual Speaker System និងមានប៉ុតុងតែពីរគឺ ប៉ូតុង Home និងប៉ូតុង Back ដែលម៉ូដែលមុនមានប៉ូតុងដល់ទៅបី។

 

ពិសេសជាងនេះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Upgrade ថ្មីដោយភ្ជាប់មកជាមួយបច្ចេកវិទ្យា  IP7  បានធ្វើឱ្យម៉ូដែលនេះធន់នឹងទឹកពិសេសជាងម៉ូដែល Butterfly S។ ផលិតផលនេះនឹងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android 4.3 មានខួរក្បាល Snapdragon។

imageimage

                           HTC អេក្រង់ 5.2 អ៊ីង                                                                                                 ប៉ូតុង Home និងប៉ូតុង Back

ប្រភពៈ Slashgear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *